Scroll Top

Informe de conjuntura

Anàlisi dels resultats de les enquestes d’opinió empresarial adreçades als diferents sectors d’activitat. Periodicitat semestral.