Scroll Top

Consell del Sector Privat del Turisme

Per primera vegada, el sector turístic privat andorrà s’uneix en una sola veu per afrontar i aportar solucions transversals i pràctiques a les principals problemàtiques actuals del sector i també, encarar d’una forma consensuada els reptes de futur del país.

Aquest és el principal objectiu que persegueix el conveni marc de col·laboració que la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra ha signat avui amb 14 associacions i empreses del sector turístic del país.

Les associacions i empreses que signen aquest acord són: la Confederació Empresarial Andorrana (CEA), la Unió Hotelera d’Andorra, Autèntics Hotels, l’Associació d’Empreses d’Allotjaments Turístics, Ski Andorra, Naturland, Caldea-Inúu, Unnic Andorra, l’Associació d’Agències de Viatges d’Andorra, l’Associació de Transports Públic de Viatgers d’Andorra, l’Associació de Comerciants Riberaygua i Travesseres, l’Associació Comerciants del Centre Històric d’Andorra la Vella, l’Associació de Comerciants de l’Eix Central i l’associació APROPAS.

La Cambra i la resta de signataris destaquen que el turisme és un sector clau de l’economia andorrana i un dels principals motors de desenvolupament, generador de riquesa i ocupació del país. De fet, el turisme representa aproximadament un 40% del PIB andorrà de forma directa i indirecta i actualment, el país es troba davant d’un canvi de cicle que requereix una actuació cohesionada i consensuada de tot sector turístic.

En aquest sentit i vista la transcendència econòmica del turisme per al país, la Cambra i la resta de signataris han cregut necessari unir forces del sector privat per impulsar la competitivitat de les empreses i de la destinació turística, tot apostant per la renovació del model actual amb la voluntat de generar riquesa, ocupació i benestar als ciutadans.

 

Vuit mesos de treball d’equip per impulsar un canvi de model

El conveni de col·laboració signat avui és un reflex de la voluntat de totes les parts de donar recorregut a l’objecte del projecte per tal de promoure un espai de debat que contribueixi a la millora continuada del sector turístic tenint en compte criteris de sostenibilitat.

En aquest acord s’hi detalla la representació institucional de la Cambra, la definició dels objectius a assolir, l’organització i funcionament del grup de treball de Turisme, i la representativitat del sector privat al Consell d’Administració d’Andorra Turisme.

Les 14 associacions i empreses i la Cambra de Comerç signen aquest conveni de col·laboració després d’haver definit els reptes actuals del sector i debatut amb consens, treball en equip i cohesió, un seguit de propostes que són el resultat de més de vuit mesos de reunions.

La voluntat és oferir una resposta transversal a diferents problemàtiques actuals que afecten al sector i també, els principals reptes de futur. En concret, el grup de treball del sector privat de turisme ha acordat 5 reptes i 63 iniciatives. Durant les sessions de treball hi han participat gairebé 30 persones.

La reflexió estratègica que ha abordat aquest projecte, conjuntament amb les iniciatives proposades es presentaran públicament en breu.

 

Necessitat d’alineament entre el sector privat i el sector públic

El grup de treball del sector turístic considera que és imprescindible una col·laboració amb el sector públic per establir unes bases, seguir unes línies estratègiques conjuntes i mostrar un alineament dels objectius de política turística nacional amb les necessitats del sector empresarial i una major orientació de servei per part dels organismes públics.

Es crearà un comitè de projecte que serà interlocutor entre els diferents membres del grup, debatrà temes d’interès general del sector, supervisarà l’assignació de pressupost, representarà i defensarà els interessos del sector privat al Consell d’Administració d’Andorra Turisme i definirà les necessitats operatives i altres funcions que li siguin pròpies.

La voluntat és donar veu al sector privat i vetllar pels interessos generals i no particulars tot prioritzant la competitivitat del sector i assolint un alineament entre el sector públic i privat en matèria turística.