Scroll Top

Funcions de la Cambra

A la Cambra tenim dues funcions principals, que marquen la nostra activitat: la primera se centra a exercir com a òrgan consultiu, i la segona té la vocació d’oferir serveis adreçats a l’empresa andorrana.

ÒRGAN
CONSULTIU

SERVEIS
A EMPRESES

Com a òrgan consultiu, davant Govern, el Consell General i altres administracions i institucions públiques, traslladem l’opinió i les propostes del sector empresarial que contribueixin millor a l’economia i la societat andorranes en general.

La Cambra té atribuïda per la Llei 23/2018, del 18 d’octubre, la funció d’òrgan consultiu i d’assessorament de l’Administració pública. El resultat d’aquesta activitat s’obté mitjançant l’anàlisi i l’emissió d’informes i estudis. Aquesta funció es duu a terme tant a petició de les administracions públiques com per iniciativa pròpia.

La funció consultiva, la coordina el secretari lletrat amb el suport de les comissions i el servei d’anàlisi econòmica.

Les comissions són l’eina de treball que aporta el coneixement necessari per a la reflexió transversal i estratègica a llarg termini.

El servei d’anàlisi econòmica, a més d’elaborar l’informe econòmic anual, en compliment de les seves funcions, és el referent del país en publicacions de caràcter empresarial i econòmic.

Disposem d’un gran ventall de serveis adreçats a l’empresa, orientats a la professionalització, la dinamització econòmica, l’assessorament, la resolució de conflictes empresarials i la formació continuada.

  • L’assessorament empresarial: és un acompanyament per a resoldre tots els dubtes a l’hora de crear una empresa o societat
  • La formació continuada està orientada a la competitivitat i la vitalitat del teixit empresarial aportant continguts de qualitat i actuals.
  • Des del Centre de Resolució de Conflictes oferim els procediments per a resoldre conflictes de forma professional, imparcial i neutral.
  • Dintre del servei al comerç i turisme estructurem programes per a la dinamització del comerç com el segell “Andorra comerç excel·lent” i el servei Store Assist i, el concurs d’Aparadors de Nadal. Per altra banda, des de la comissió de treball especialitzada en turisme i comerç s’impulsen iniciatives per al sector.
  • L’anàlisi econòmica. Som el referent del país en publicacions de caràcter empresarial i econòmic, com ara l’informe econòmica anual, l’Informe de conjuntura semestral i la coedició de l’Andorra en xifres.
  • El cens: part de la nostra responsabilitat es centra en mantenir una base de dades d’establiments comercials complerta i constantment actualitzada del país.
  • La internacionalització: ajudem les empreses en processos d’internacionalització i la tramitació de la documentació duanera necessària.