Scroll Top

Governança i Normativa

D’acord amb el Decret legislatiu del 5-12-2008 sobre la Llei de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra, els òrgans de govern de la Cambra són el Ple, el Comitè Executiu i el president.

 

President de la Cambra

Josep Maria Mas ha estat vinculat a la Cambra des del 2009 com a tresorer, membre del Comitè i de la Comissió de Comerç. La seva trajectòria professional està lligada a la direcció d’un grup familiar andorrà del sector del comerç al detall i l’alimentació. A més, va ser conseller del Comú d’Encamp en la legislatura de Jordi Torres.

«El meu objectiu és seguir treballant per al teixit empresarial del país, i fer-ho des de la perspectiva d’òrgan consultiu de les administracions públiques i enfortint la missió tradicional de la Cambra de diversificar l’economia andorrana i fomentar la competitivitat del país.»

.

Comitè Executiu

President: Sr. Josep Mª MAS TORRES, MIT SA; Vicepresident sector comerç: Sr. Ramon GINESTA JULIÁN, SERVEI AERI ANDORRÀ D’AVANTGUARDA SL; Vicepresident sector indústria: Sr. Miquel PUJAL, CONSTRUCCIONS PUJAL; Vicepresident serveis turístics: Sr. Ricard VICENS RODRÍGUEZ, HOTEL COMA BELLA; Vicepresident altres serveis: Sra. Esther PUIGCERCÓS FONT,  ANDORRA BANC AGRÍCOL REIG SA; Tresorer: Sr. Joan ARDERIU SOLER,  ORGANITZACIÓ, FORMACIÓ I MANTENIMENT ARDERIU SLU; Tresorer adjunt: Carles VISENT GUITART,  ESTACIÓ ENCLAR CARBURANTS ANDORRA SA; Vocals : Sra. Mercè ARDERIU HUIX, LIDERA, SL; Sr. Josep MAGALLÓN TORNÉ,  TRANSPORT LOGÍSTIC INTERNACIONAL VERD SL

.

Ple

INDÚSTRIA, 7 membres

Sr. Francesc ZAMORA PUIGCERCÓS, ECOTECNIC, SA; Sr. Josep Mª MAS TORRES, MIT SA; Sr. Daniel ARMENGOL BOSCH, GRUP HERACLES CONSTRUCCIÓ I OBRA PÚBLICA SLU; Sr. Miquel PUJAL LABORDA,  CONSTRUCCIONS PUJAL SA; Sra. Gràcia Mirell ROCA BOVÉ, PIDASA SERVEIS, SL; Sr. Llorenç PICANYOL BULLÓ,  EM-T ENGINYERIA I TÈCNICS, SA; Sr. Jordi DURÓ ESPINETA,  AGEFRED SERVEI, SA

.

COMERÇ, 11 membres

Sr. Carles SANSA CALL, H.R.C MOTOR, SLU; Sr. Carles VISENT GUITART, ESTACIÓ ENCLAR CARBURANTS ANDORRA SA; Sr. Ramon GINESTA JULIÁN, SERVEI AERI ANDORRÀ D’AVANTGUARDA SL; Sr. Miquel ARMENGOL PONS, DISTRIBUCIONS LÀCTIQUES SLU; Sra. Cristina TOR ARMENGOL, CELLER DEL PIRINEU; Sr. Ramon Maria OLIVA CUSCULLOLA,  ALTA RIBA DISRIBUCIÓ SA; Sra. Meritxell MARTÍ CASTANYER, FARMÀCIA MERITXELL; Sr. Enric CASABELLA TRIAS, TÈCNIC ESPORT CAPE SL; Sr. Joan ARDERIU SOLER, ORGANITZACIÓ, FORMACIÓ I MANTENIMENT ARDERIU SLU; Sra. Rosa PONS SOLANS, SUÏSSA, SLU; Sr. Jordi RIBA CASAL

.

SERVEIS TURÍSTICS, 6 membres

Sra. Roser DABAN VILA; Sr. Amadeu ROSSELL TARRADELLAS, ALIAT SA; Sr. Ricard VICENS RODRÍGUEZ,  HOTEL COMA BELLA; Sr. Pere TORRES MASBERNAT, RESTAURACIÓ DE LA MUNTANYA I DEL MAR; Sr. Nicolau CRUZ COBO, GERMANS CRUZ, SL

.

ALTRES SERVEIS, 6 membres

Sr. Josep MAGALLÓN TORNÉ,  TRANSPORT LOGÍSTIC INTERNACIONAL VERD SL; Sra. Esther PUIGCERCÓS FONT, ANDORRA BANC AGRÍCOL REIG SA; Sr. Enric LLAHÍ SEGALÀS,  DKV Seguros y reaseguros SA Española; Sra. Sandra CANO VILA, MIGJORN SLU; Sr. Joan TOMÀS REIG, ECONOMISTES ASSOCIATS, SL; Sra. Mercè ARDERIU HUIX, LIDERA, SL

.

VOCALS COOPERADORS, 5 membres

Sr. Francesc PALLÀS VILADOMAT, Sr. Marc PANTEBRE PALMITJAVILA, Sr. Daniel BASTIDA OBIOLS, Sra. Meritxell MARSÀ PONS, Sr. Andrés LÓPEZ ALONSO

.

NORMATIVA DE LA CAMBRA

A aquesta secció podeu descarregar els documents corresponents al Reglament Intern de la Cambra de Comerç, el texte de la Llei 23/2018, del 18 d’octubre i el Codi de Bones Pràctiques.

.

ORGANIGRAMA DE LA CAMBRA

Aquí podeu descarregar el nostre organigrama.

.