Scroll Top

Andorra en xifres

 

La Cambra, Actua i el Departament d’Estadística elaboren de forma conjunta l’Andorra en Xifres, una publicació que recull les principals dades socioeconòmiques d’Andorra.

L’edició Andorra en xifres 2020 es publica exclusivament en format digital i inclou l’actualització de les taules i gràfics presents en l’edició de l’Andorra en Xifres 2019, però sense els textos relacionats.

 

L’edició Andorra en xifres 2019 és un document de lectura fàcil, ràpida i gràfica que té com a objectiu facilitar una visió completa i alhora esquemàtica dels aspectes més rellevants de la societat i de l’economia andorrana. Es tracta d’un recull exhaustiu d’indicadors i d’estadístiques que van complementats amb comentaris sintètics que faciliten i enriqueixen la interpretació de les dades.