Andorra en xifres

 

La Cambra, Actua i el Departament d’Estadística elaboren de forma conjunta l’Andorra en Xifres, una publicació que recull les principals dades socioeconòmiques d’Andorra.

L’edició Andorra en xifres 2020 es publica exclusivament en format digital i inclou l’actualització de les taules i gràfics presents en l’edició de l’Andorra en Xifres 2019, però sense els textos relacionats.