Scroll Top

Estratègia

Les línies d’actuació de la Cambra per als propers anys se centren a ser una institució de referència en la reflexió estratègica a llarg termini, donar resposta als reptes del país i contribuir, així, a un model econòmic que generi dinamisme i noves fórmules d’activitat empresarial:

.

OBERTURA I DIVERSIFICACIÓ ECONÒMICA

Contribuir a promoure l’accés i la creació de nous sectors d’activitat econòmica a través de la proposta i la consecució d’iniciatives favorables a aquesta finalitat.

MILLORA I AMPLIACIÓ DE LES INFRAESTRUCTURES DE COMUNICACIONS

La millora i l’ampliació de les infraestructures de comunicacions esdevé un punt essencial per mantenir la competitivitat i el dinamisme econòmic d’Andorra. La Cambra aporta elements de debat a la planificació estratègica del territori, atès que el paper de les infraestructures de comunicació és una qüestió central en l’anàlisi i la planificació del desenvolupament econòmic del país.

EVOLUCIÓ DEL MODEL TURÍSTIC I COMERCIAL

Andorra té grans actius, que són els que permetran ampliar el nostre públic objectiu i aconseguir un turisme centrat en la promoció de la natura, el benestar, l’esport, la cultura i la seguretat. El nostre objectiu és incentivar una evolució del model turístic i comercial cap a la sostenibilitat i la diferenciació, i que aporti un valor afegit més alt.

IMPACTE DE L’ACORD D’ASSOCIACIÓ DE LA UE EN LES EMPRESES

Forma part de la nostra responsabilitat com a òrgan consultiu analitzar i fer les recomanacions necessàries per ajudar que el futur acord d’associació amb la UE aporti beneficis tangibles per al país.

RETENCIÓ, ATRACCIÓ I CAPACITACIÓ DEL TALENT

Com a agent econòmic i catalitzador d’activitat, tenim un paper proactiu per ajudar a consolidar la implantació del talent a Andorra. Per aquest motiu, el nostre objectiu és promoure programes per captar, desenvolupar i retenir el talent a les empreses.

PROMOCIÓ ECONÒMICA D’ANDORRA A L’ESTRANGER

Volem promoure el país a escala internacional a través de l’assistència a fòrums que ajudin a establir noves connexions empresarials, millorar les relacions exteriors i promoure la dinamització econòmica internacional.

INNOVACIÓ I TRANSFORMACIÓ DIGITAL EN LES EMPRESES

El nostre objectiu és ajudar el conjunt del teixit empresarial a assolir un nivell de maduresa digital òptim, a través de projectes i formacions per esdevenir més competitius.

ECONOMIA SOSTENIBLE I CIRCULAR

Promovem el model d’economia sostenible i la incorporació de criteris de sostenibilitat a través de la creació de programes i formacions específiques en aquest àmbit, sempre tenint en compte els Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides.

RESOLUCIÓ DE CONFLICTES EMPRESARIALS

Promovem sistemes de resolució de conflictes empresarials alternatius als tribunals de justícia, amb la finalitat de resoldre’ls amb flexibilitat, imparcialitat i eficiència.