Estratègia

Les línies d’actuació de la Cambra per als propers anys se centren a ser una institució de referència en la reflexió estratègica a llarg termini, donar resposta als reptes del país i contribuir, així, a un model econòmic que generi dinamisme i noves fórmules d’activitat empresarial:

Obertura i diversificació econòmica

Contribuir a promoure l’accés i la creació de nous sectors d’activitat econòmica a través de la proposta i la consecució d’iniciatives favorables a aquesta finalitat.

Evolució del model turístic i comercial

Andorra té grans actius, que són els que permetran ampliar el nostre públic objectiu i aconseguir un turisme centrat en la promoció de la natura, el benestar, l’esport, la cultura i la seguretat. El nostre objectiu és incentivar una evolució del model turístic i comercial cap a la sostenibilitat i la diferenciació, i que aporti un valor afegit més alt.

Retenció, atracció i capacitació del talent

Com a agent econòmic i catalitzador d’activitat, tenim un paper proactiu per ajudar a consolidar la implantació del talent a Andorra. Per aquest motiu, el nostre objectiu és promoure programes per captar, desenvolupar i retenir el talent a les empreses.

Innovació i transformació digital en les empreses

El nostre objectiu és ajudar el conjunt del teixit empresarial a assolir un nivell de maduresa digital òptim, a través de projectes i formacions per esdevenir més competitius.

Resolució de conflictes empresarials

Promovem sistemes de resolució de conflictes empresarials alternatius als tribunals de justícia, amb la finalitat de resoldre’ls amb flexibilitat, imparcialitat i eficiència.

Millora i ampliació de les infraestructures de comunicacions

La millora i l’ampliació de les infraestructures de comunicacions esdevé un punt essencial per mantenir la competitivitat i el dinamisme econòmic d’Andorra. La Cambra aporta elements de debat a la planificació estratègica del territori, atès que el paper de les infraestructures de comunicació és una qüestió central en l’anàlisi i la planificació del desenvolupament econòmic del país.

Impacte de l’acord d’associació de la UE en les empreses

Forma part de la nostra responsabilitat com a òrgan consultiu analitzar i fer les recomanacions necessàries per ajudar que el futur acord d’associació amb la UE aporti beneficis tangibles per al país.

Promoció econòmica d’Andorra a l’estranger

Volem promoure el país a escala internacional a través de l’assistència a fòrums que ajudin a establir noves connexions empresarials, millorar les relacions exteriors i promoure la dinamització econòmica internacional.

Economia sostenible i circular

Promovem el model d’economia sostenible i la incorporació de criteris de sostenibilitat a través de la creació de programes i formacions específiques en aquest àmbit, sempre tenint en compte els Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides.

.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com