Scroll Top

Qui som?

LA CAMBRA

La Cambra és una entitat de dret públic creada per llei l’any 1993. Representem i defensem els interessos generals de les empreses andorranes i impulsem la promoció econòmica. Estem sota la tutela del ministeri adscrit al registre de Comerç.

El cens de la Cambra aglutina un total de més de 7.000 registres de comerç, que representen el 85 % del PIB nacional.

LA NOSTRA MISSIÓ

La Cambra treballa per millorar l’activitat de les nostres empreses desde diversos àmbits. D’una part, duent a terme actuacions d’interès general que contribueixin al foment, la defensa i el recolzament de l’activitat econòmica i empresarial en general; d’altra, amb l’exercici de les competències públic-administratives que la Llei li atribueix i, finalment, prestant serveis que les empreses poden utilitzar individualment.

.