Scroll Top

Mistery Shopping

Es tracta de representar el paper de client per a avaluar diferents aspectes que es produeixen durant la interacció entre l’empresa i el seu client. Aquesta tècnica ajuda a conèixer de primera mà el servei prestat, a controlar-lo globalment i a detectar els punts forts i febles en relació a la qualitat en l’atenció al client.

S’emmarca dins el pla de millora del comerç d’Andorra del Ministeri d’Economia.

Aspectes que es valoren durant l’estudi

Com tot estudi relacionat amb la qualitat de servei és important definir amb l’empresa quins són els objectius operatius esperats. Tot i això, existeixen 3 elements clau a avaluar:

 • Imatge personal i professionalitat.
 • Qualitat de servei i tècniques de venda.
 • Percepció general de l’establiment.

Desenvolupament del projecte

Per tal de que l’estudi tingui la màxima eficàcia, els barems finals a analitzar es fixaran conjuntament amb la direcció del comerç que en faci la demanda tenint en compte el sector comercial al qual pertany i els objectius finals a assolir.

Fases
 • Determinació del barem
  • Reunió amb la direcció del comerç per tal de fixar els elements a analitzar.
  • Definir el nivell de l’avaluació de cadascun dels elements indicant el més òptim.
 • Identificació del calendari o períodes òptims
  • Determinació dels dies, hores i tipologia de client.
 • Realització de l’estudi
  • Realització de 4 visites a l’establiment ( graelles adaptades segons especificitats), i anàlisi dels punts clau garantint amb tota seguretat el total desconeixement dels clients per part dels col·laboradors.
 • Lliurament de resultats

Presentació de l’informe dels resultats amb les valoracions qualitatives i quantitatives observades a través de les 4 visites a l’establiment.

Lliurament d’un llistat de recomanacions amb les accions de millora continua per tal de minimitzar les debilitats detectades i potenciar els punt forts.

Nota: El present contingut té un caràcter merament informatiu i no constitueix cap base legal