Scroll Top

Informe econòmic anual

Anuari descriptiu de l’evolució de l’economia andorrana i dels principals sectors econòmics del país.

Inclou un repàs de la situació econòmica i financera mundial durant l’any, amb una visió detallada de l’evolució econòmica dels nostres veïns, Espanya i França.

.