Scroll Top

Aranzels

La classificació de la mercaderia – El sistema harmonitzat (SH)

A fi de facilitar l’aplicació de la normativa duanera, totes les mercaderies que passen per les duanes són classificades per les autoritats duaneres, segons uns criteris molt específics, amb uns codis determinats.

Tot i que cada estat pot utilitzar el sistema de classificació que desitgi, la Nomenclatura del Sistema Harmonitzat de designació i codificació de les mercaderies (NSH) –establerta per l’OMD- és la nomenclatura amb caràcter més internacional i serveix de base per a un gran nombre de sistemes de classificació.

Pel que fa als països de la UE, aquests es valen de la Nomenclatura Combinada (NC), que reprèn part dels codis de la NSH per classificar la mercaderia.

En l’àmbit nacional, s’utilitza la Nomenclatura General de Productes (NGP), que integra en els seus codis la NSH i la NC. Aquests codis es componen de fins a nou dígits, dels quals els dos primers especifiquen el capítol en què es classifica la mercaderia. En el cas d’Andorra, aquest fet té una rellevància especial, ja que a causa de l’icon Acord d’unió duanera (1.72 MB) que es va signar el 28.06.1990 amb la Comunitat Europea, els productes dels capítols 1 a 24 de l’SH i els productes dels capítols 25 a 97 de l’SH reben un tracte diferencial.

La Nomenclatura General de Productes iindica, per a cada codi de mercaderia, la base i la tarifa impositiva del dret duaner (icon Llei de taxes sobre el consum del 30.12.1985 (787.79 kB)) i de l’impost sobre mercaderies indirecte (icon Llei de l’IMI del 26.06.1991 (2.41 MB)).

Per qualsevol consulta sobre tipus impositius, contacteu directament el Servei de Duana. (Tel. +376 879900)

Amb l’entrada en vigor de la icon Llei de mesures de reactivació econòmica del 22 de gener de 2009 (100.79 kB), la importació de certs vehicles considerats poc contaminants es beneficia d’una exempció o reducció del tipus impositiu d’IMI. A continuació podeu consultar els codis aranzelaris afectats.

Decret del 14 de gener del 2009, de modificació de la Nomenclatura General de Productes 2009

ATENCIÓ! Atesa la complexitat de la normativa duanera, us aconsellem que consulteu les bases legals que regeixen la classificació, prèviament a la realització de qualsevol tramitació.

.

Nota: El present contingut té un caràcter merament informatiu i no constitueix cap base legal