Prat de la Creu, 8. AD500 Andorra la Vella

L’opinió de la Cambra

cambra andorra

Commemoració dels 25 anys de la Cambra.
Discurs del President.

 

Bon dia i benvinguts un cop més a casa nostra, que també és la vostra.

Avui és un dia especial.

Celebrem els 25 anys d’història de la Cambra i, per aquest motiu tan excepcional, m’acompanyen els presidents que m’han precedit en el càrrec i han liderat, en diferents etapes de la història d’Andorra, la trajectòria i la consolidació de la nostra institució.

Tots ells han contribuït a fer que la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra hagi evolucionat amb els anys, hagi crescut en competències i hagi esdevingut una institució respectada i —gosaria dir que— també estimada, per la proximitat i l’acompanyament que fa als empresaris i als professionals del país.

El meu reconeixement també va dirigit a tots els empresaris i professionals que han format part del Ple i del Comitè Executiu durant aquests 25 anys, que han destinat part del seu temps, de forma desinteressada, a acompanyar-nos en pautar l’activitat de la Cambra perquè realment doni solucions als problemes i s’avanci en tendències i bones pràctiques empresarials.

Permeteu-me que avui també faci una menció especial de l’actual Comitè Executiu, que m’acompanya en aquesta etapa. Senyores, senyors, és tot un plaer comptar amb vostès.

Plegats treballem per fer de la nostra institució una entitat innovadora que s’avanci als temps en benefici del teixit empresarial i de la societat en general.

Però, com ja saben, soc un home d’empresa i sé reconèixer la força i l’empenta que neixen de la implicació i la bona feina de les persones que formem part de l’equip, sense les quals la Cambra no seria la Cambra.

Per això, vull agrair avui públicament la professionalitat i dedicació de tot el personal tècnic i, sobretot, de la nostra directora, la Pilar Escaler, que ha estat al capdavant de la institució durant aquests 25 anys portant una excel·lent direcció.

Voldria fer un breu balanç d’aquests 25 anys i de la visió de futur que tenim per a la nostra institució.

La Cambra és una institució de naturalesa pública que respon a un objectiu de participació social, és a dir, una entitat de dret públic de substrat associatiu, creada per llei l’any 1993 per a la promoció econòmica i la defensa dels interessos generals de les empreses andorranes.

La llei de la Cambra va ser una de les primeres lleis que es va aprovar dins el període del Consell Constituent.

Personalment vaig tenir l’ocasió de formar part de l’anomenat Consell Constituent i, més concretament, també de la Comissió de Comerç i Indústria.

Aquest fet em va permetre treballar des de primera línia en l’elaboració de la llei que donava lloc a la creació de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra, cosa que fa que em senti, d’una manera especial, estretament vinculat a la Cambra i, per tant, directament a la defensa dels interessos generals dels comerciants i empresaris d’Andorra.

La Cambra té dues grans funcions:

  • D’una banda, representa tot l’empresariat del país i, per tant, té una important funció consultiva davant el Govern, el Consell General i la resta d’organismes públics. En aquest sentit, la nostra activitat se centra a vetllar per l’interès econòmic general.
  • D’altra banda, la llei assigna a la Cambra tota una sèrie de funcions publicoadministratives d’interès per a les empreses.

Avui dia, com a electors de la Cambra, comptem amb un total de 9.310 establiments comercials inscrits en el Registre de Comerç i Indústria del Govern, que representen prop del 85 % del PIB d’Andorra.

Com a òrgan consultiu, davant l’Administració i altres institucions, generem opinió sobre els projectes de llei i tota la normativa que regula l’activitat econòmica per a la defensa dels interessos de tots els sectors empresarials.

I vull ressaltar que aquesta labor de representació del teixit empresarial s’ha fet al llarg dels anys amb sentit d’estat, treballant pel bé comú, per la dinamització econòmica i pel progrés d’Andorra. I tant important és el què com el com.

Hem treballat i trobat entesa amb tots els governs, i sempre s’han aportat solucions i hem aconseguit consensos.

I això ha estat així amb totes les presidències i ha de continuar essent així. El que caracteritza la nostra institució és el seu caràcter apolític i conciliador, acostumada a contrastar idees i expressar opinions amb esperit constructiu i de col·laboració.

La nostra voluntat, la nostra forma de pensar i les nostres responsabilitats fan que siguem un vehicle de transmissió de la realitat de la situació econòmica i les preocupacions dels empresaris envers els governants i l’Administració en general.

Som un organisme de consulta, de col·laboració i, si cal, també de pressió que vetlla pel desenvolupament de les empreses i de tots els interessos socials que se’n deriven.

Avui ens trobem en una conjuntura econòmica complexa.

En un procés de transformació global que afecta tots els sectors, la Cambra vol contribuir al disseny del nou model econòmic que consolidi Andorra com a país de turisme, innovació, tecnologia i inversió.

Una Andorra amb el turisme clàssic i un nou turisme més selectiu.

Una Andorra de referència en la innovació tecnològica.

Una Andorra que atregui els inversors d’empreses innovadores i d’alt nivell.

Per aquest motiu, continuarem acompanyant les empreses i aportant coneixement i eines per fer front als grans reptes en l’àmbit de:

  • La funció consultiva. Dins aquesta funció volem treballar, especialment, per trobar un encaix d’Andorra amb la Unió Europea que satisfaci les necessitats actuals sense comprometre la capacitat de les futures generacions de satisfer les seves.
  • Les infraestructures i les comunicacions.
  • La transformació digital i el comerç electrònic.
  • La gestió del coneixement, mitjançant la formació i la publicació d’estudis.
  • La promoció exterior i les aliances estratègiques.
  • Les accions per a la dinamització econòmica.

Al llarg dels anys, els grans capítols no han canviat.

Des de totes les etapes i presidències s’ha fet bona feina en aquests àmbits, i sempre amb propostes de millora. Però el context sí que ha canviat i, actualment, vivim un canvi de paradigma en molts aspectes.

Per acabar, m’agradaria compartir amb vostès la meva visió per als propers anys:

“La Cambra ha d’arribar a ser un òrgan consultiu que agafi més terreny en algunes competències, que continuï essent un interlocutor respectat per fer avançar les empreses del nostre país davant un entorn global cada vegada més competitiu i complex.

Ha de ser una institució que fomenti el diàleg entre l’empresariat i les institucions, i que vetlli pels interessos dels pilars econòmics, representats pels diferents sectors econòmics, i pel bé general del país.”

A la Cambra ja estem fugint del «S’ha de fer», perquè «Ja estem fent»; del «Si no fos», perquè ja podem dir que «Aviat ja serà».

Moltes gràcies.

 

Miquel Armengol Pons
President