Prat de la Creu, 8. AD500 Andorra la Vella

L’opinió de la Cambra

Informe de conjuntura -1r semestre del 2019
Presentació del President

 

Les enquestes de conjuntura de la Cambra indiquen que la millora de l’activitat empresarial ha perdut ritme el primer semestre de l’any 2019. D’altra banda, també mostren una certa moderació de les expectatives de les empreses andorranes de cara a la segona meitat de l’any, amb un sector de la construcció que mantindrà un comportament relatiu millor que la resta de sectors. En canvi, els serveis seguiran perdent impuls, arrossegats en bona mesura pels pitjors resultats del turisme.

En l’àmbit internacional, l’economia es troba en un moment de desacceleració sincronitzada als països desenvolupats i emergents. L’FMI va tornar a revisar a la baixa el creixement mundial previst per a 2019 (del 3,2% de juliol al 3% actual). Tot i aquesta revisió, l’FMI espera un lleuger repunt de cara a 2020, fins al 3,4%, per la millora de l’activitat en diverses economies emergents.

A la zona euro, el principal motiu d’incertesa és el Brexit, que s’endarrereix, una vegada més, fins a finals de gener de 2020, en l’espera dels resultats de les eleccions anticipades del 12 de desembre. Per al conjunt de l’any, l’FMI preveu un creixement del PIB a la zona euro de només l’1,2% el 2019 i de l’1,4% el 2020.

En el cas dels nostres països veïns, l’economia espanyola es troba en una fase de desacceleració, amb taxes de creixement inferiors a les dels últims anys. Per al conjunt de l’any 2019, les previsions assenyalen un creixement del PIB al voltant del 2%, per tant, quatre dècimes menys que el 2018. Es tracta de la desacceleració més pronunciada de les principals economies avançades. Per la seva banda, França està resistint millor del previst l’empitjorament de l’entorn internacional, perquè és una economia més tancada que altres potències europees i també per l’augment de la renda familiar disponible com a resultat de les mesures preses pel govern francès el darrer any. En conseqüència, en el conjunt de l’any el PIB francès podria registrar un creixement de l’1,2% (i una taxa similar el 2020).

El deteriorament del context internacional, i més en particular, la desacceleració de l’economia espanyola, està començant a afectar l’economia andorrana, que ha registrat una lleugera pèrdua de dinamisme durant la primera meitat de l’any 2019.

En conjunt, l’evolució dels principals indicadors d’activitat disponibles fins al moment mostra una tendència a la moderació econòmica andorrana. En concret, destaca la reducció interanual del nombre de visitants en l’acumulat dels deu primers mesos de l’any (-2,4%), fruit del descens dels excursionistes, que només ha estat contrarestat en part per un increment escàs dels turistes. A més, el nombre d’assalariats ha afluixat el ritme de creixement fins a l’agost (+1,8%) respecte al mateix període d’un any abans (+3,3%); alhora, el nombre de demandants en recerca de treball està creixent a doble dígit interanualment. Un altre indicador clau que evoluciona menys favorablement fins a l’octubre en relació amb un any enrere és el de les importacions totals (+1,5%). Destaca la caiguda registrada per les compres a l’exterior de materials de construcció (-16,0%), que podria estar anticipant un punt d’inflexió en el dinamisme d’aquest sector. Cal afegir que, en la mateixa línia, s’observen descensos del consum d’energia elèctrica (-1,6%) i de les matriculacions de turismes (-5,6%) durant els primers deu mesos de l’any.

Tot plegat suggereix que l’economia andorrana està perdent impuls lentament, arrossegada en bona mesura per les condicions de l’entorn exterior i les dificultats que troba per diversificar-se i evitar la forta dependència dels sectors turístic i financer. Tanmateix, les dades oficials d’estimació de creixement del PIB fins al segon trimestre de 2019 encara mostren uns increments sostinguts per sobre del 2%, que malgrat que puguin empitjorar durant la segona part de l’any, permetran que l’economia andorrana registri un creixement positiu, si bé modest, durant l’any 2019.

Un cop feta l’anàlisi de la conjuntura econòmica actual, voldria assenyalar alguns factors que preocupen a les empreses i incideixen en la marxa de la seva activitat. Alhora, avançaré les principals línies d’actuació de la Cambra de l’any 2020.

El sector turístic en general, i especialment el comerç, remarquen que els nostres visitants són cada cop més low cost. Per revertir aquesta situació cal la construcció d’un model turístic més sostenible: no es tracta d’augmentar el volum de viatgers, sinó d’incrementar-ne la despesa per càpita. Cal treballar per atreure un turisme de més llarga distància, amb una despesa per turista més elevada que la del visitant de proximitat per superar l’escull de l’estacionalitat.

El sector comercial assenyala que es veu molt perjudicat per la forta competència del comerç online. La irrupció dels grans competidors digitals és una tendència global que s’ha de contrarestar amb una millora de la qualitat del servei i de la gamma de productes. Cal, sobretot, personalitzar l’oferta i millorar l’experiència i l’ús de la tecnologia de consum. A la Cambra estem analitzant les barreres que dificulten el comerç electrònic i les accions que es poden dur a terme per desenvolupar aquesta línia de negoci al Principat.

Per tot això, un dels reptes més importants de la Cambra continuarà sent acompanyar el sector del retail en l’adaptació als canvis en què està immers. Estem posant tots els esforços a fer arribar a tothom el programa de qualitat Certificat Comerç Excel·lent, subvencionat pel Ministeri de Presidència, Economia i Empresa. Aquest any 2019 ha estat el punt de partida i ja s’han lliurat els primers sis certificats. Esperem que durant el 2020 el projecte vagi avançant i molts més empresaris se sumin al programa. Aquesta eina és molt útil perquè els establiments millorin l’excel·lència del tracte amb el client, l’experiència de compra i la qualitat del producte. A més, és important perquè els permet trobar el seu posicionament, diferenciar-se del competidor i augmentar la rendibilitat del negoci.

També continuarem en la línia d’aquests darrers anys i organitzarem un Retail training tour experience a Londres per posar a l’abast dels comerciants les darreres tendències del sector, i proposarem un Tourism training tour experience destinat al sector turístic.

D’altra banda, en termes generals, per promoure i facilitar l’activitat econòmica, vull assenyalar els principals projectes que desenvoluparem des de la Cambra aquest any que ve:

-Conjuntament amb el Ministeri de Presidència, Economia i Empresa hem iniciat els treballs per analitzar les possibilitats de crear una zona franca dins d’Andorra. Buscarem el model que s’adapti més bé a les característiques del país, tenint en compte els espais fiscals homologats per la UE, atès que Andorra té signat un acord duaner amb la Unió Europea. A més, estem treballant de manera constant amb la Duana per agilitar al màxim tots els tràmits duaners d’importacions i exportacions de mercaderies.

-No deixarem d’insistir en la necessitat de disminuir els tràmits administratius, ja que són la gran assignatura pendent que dificulta i impedeix no sols el bon desenvolupament de la inversió estrangera, sinó també el dia a dia de les empreses. En el món actual la burocràcia és una barrera anacrònica per a un país petit i dinàmic com el nostre.

-Per segon any, juntament amb MoraBanc i Iniced, presentarem l’estudi sobre la maduresa digital de les empreses, que ens permetrà veure els avenços que s’han fet i en quins aspectes cal posar més esforços.

-El proper mes de febrer organitzarem una Jornada sobre economia col·laborativa en el sector del turisme, dins el marc general d’organització de jornades sobre temes d’actualitat empresarial.

-Conjuntament amb el Col·legi d’Advocats, s’estan duent a terme les darreres accions, davant el Govern perquè la posada en marxa del Tribunal Arbitral sigui una realitat com més aviat millor. Esperem que durant el primer trimestre del 2020 es constitueixi el Ple del Tribunal.

-El passat dia 25 de novembre la Cambra ha estat autoritzada com a Entitat de mediació. Durant l’any 2020 impulsarem una sèrie d’accions per donar a conèixer aquest mitjà de resolució de conflictes. La mediació permet una resolució del conflicte més ràpida i menys costosa que l’administració de justícia o l’arbitratge, perquè pot tenir en compte les persones i allò que realment necessiten per resoldre diferències.

-Pel que fa a l’Acord d’associació, continuarem treballant amb tots els sectors econòmics i el Govern en la identificació i l’anàlisi de les oportunitats i les amenaces per al sector empresarial existent i la creació real de noves activitats que pot comportar la participació en el mercat interior.

-Desplegarem el nou Programa europeu de cooperació transfronterera entre Espanya, França i Andorra (CCI PirineusMed II – POCTEFA). Aquest és un projecte de les cambres de comerç de Girona, Lleida, Occitània, Pirineus Orientals i Andorra, finançat pel fons FEDER, a través del programa Interreg POCTEFA.

-En relació amb el desenvolupament de les infraestructures de comunicacions aèries continuem treballant en l’elaboració dels diferents informes tècnics. L’any vinent acabarem els estudis necessaris per tal que EASA pugui emetre la valoració definitiva sobre la possibilitat tècnica real del projecte d’aeroport projectat a la zona de Grau Roig. També durem a terme els estudis de viabilitat econòmica.

-Pel que fa referència a les connexions ferroviàries, actualment estem analitzant amb diversos grups europeus, la viabilitat, tant des del punt de vista tècnic com financer, de la via de connexió ferroviària Toulouse-Andorra-Barcelona.

-Per acabar, la formació continuarà sent un dels principals eixos de l’activitat de la Cambra, amb programes i cursos formatius, presencials i online, de duració i temàtiques diverses, que s’estan redefinint i actualitzant constantment.

 

Miquel Armengol Pons

President