Prat de la Creu, 8. AD500 Andorra la Vella
+376 809292

L’opinió de la Cambra

Presentació dels resultats de les enquestes de conjuntura juliol-desembre de 2017

cambra andorra

Les opinions de les empreses sobre l’evolució global de l’activitat durant l’any 2017 indiquen que el sentiment de confiança dels empresaris continua millorant lentament i confirmen que el 2017 l’economia andorrana ha continuat la recuperació a un ritme pausat i sota la influència positiva del sector exterior.

De cara al 2018, en l’àmbit internacional, la reactivació de l’economia mundial continua guanyant força i amplitud. Per als anys 2018 i 2019 l’FMI preveu que el creixement mundial augmenti lleugerament, fins al 3,9%.

En el cas dels nostres països veïns, França està consolidant la recuperació econòmica i reforça les seves perspectives a mitjà termini gràcies a l’aplicació de les reformes estructurals impulsades pel Govern de Macron, no sense un cert rebuig social, que tenen per objectiu fer més competitiva l’economia gal·la. El 2017 França va assolir la taxa de creixement del PIB més positiva des de 2007, d’un 1,8%, i aquest 2018 podria accelerar-se fins al 2,1%. Per la seva banda, Espanya continua sent el país que creix més de les grans economies avançades; a més, l’FMI ha revisat a l’alça quatre dècimes el creixement previst per al 2018, de manera que passaria del 3,1% de 2017 al 2,8% el 2018.

A Andorra, d’acord amb els resultats de l’enquesta de conjuntura de la Cambra, les perspectives empresarials de cara a l’any 2018 segueixen millorant, principalment en l’àmbit del turisme i la construcció, si bé encara ho fan amb uns registres modestos.

La continuïtat de la recuperació d’Andorra també es constata en l’evolució d’alguns dels principals indicadors d’activitat disponibles de l’any 2018.

En particular, destaca l’acceleració del creixement del nombre d’assalariats al gener (3,9%), que va acompanyada d’una nova reducció del nombre de demandants d’ocupació en recerca de treball fins al març (-6,9%). Altres indicadors que mostren una evolució alcista el primer trimestre de 2018 són el consum d’energia elèctrica (4,3%), el nombre de visitants (1,1%) i les matriculacions de turismes (6,6%), tot i que aquestes últimes s’han desaccelerat respecte al mateix període de 2017. La nota negativa es troba en el comportament de les importacions totals, que es redueixen un 0,8%, si bé, si se n’exclouen els carburants, encara es mantenen en un terreny positiu modest (1,0%).

En conclusió, el context internacional expansiu és un factor de suport a la recuperació de la nostra economia, tot i que l’impacte està sent de moment modest; per això, per a l’any 2018 es pot confiar en un nou avenç del creixement econòmic andorrà, però dintre d’uns registres encara discrets.

Com és habitual en cada edició de l’enquesta de conjuntura, m’agradaria fer un repàs d’alguns dels factors que les empreses han destacat com a obstacles per a la millora de la marxa dels negocis.

En la construcció i, de manera especialment rellevant, en l’hoteleria, les empreses han manifestat la preocupació per la manca de personal qualificat. En concret, el 61% de les empreses constructores i gairebé 8 de cada 10 hotels han indicat que tenen dificultats per trobar mà d’obra qualificada.

Cal, doncs, adoptar mesures que millorin el funcionament del nostre mercat laboral, coordinant esforços entre el Servei d’Ocupació, Immigració i les organitzacions empresarials, ja que un agreujament d’aquest factor pot frenar l’impuls econòmic. La manca de mà d’obra comporta una sobrecàrrega del personal que fa que no es pugui donar un bon servei i inhibeix també, en molts casos, els incentius a la inversió.

Pel que fa al comerç minorista, la recuperació no acaba d’arribar a causa de l’atonia del consum i de la transformació que està patint el sector. En pocs anys, el retail serà molt diferent i l’avenç tecnològic portarà convulsions. Tanmateix, els efectes són previsibles i estan impulsant la innovació dins el sector. Cal desenvolupar experiències que sorprenguin i fidelitzin el client, millorar la logística en termes de productivitat i eficiència, impulsar més el comerç electrònic i treballar l’omnicanalitat.

Una de les prioritats de la Cambra és acompanyar el comerç en aquesta transformació. Entre les principals accions que portarem a terme voldria destacar les següents:

  • Aquest mes de maig iniciarem, conjuntament amb el Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior i el Ministeri d’Economia, Competitivitat i Innovació, la primera edició del curs bàsic per a professionals del comerç. Aquest curs té la voluntat de capacitar els assistents en habilitats per informar i orientar adequadament els clients, adquirir coneixements suficients per crear de manera persuasiva i atractiva els aparadors i els espais de venda, i també atendre el client de llengua francesa i anglesa amb un vocabulari bàsic.
  • En els propers mesos es posarà en marxa el projecte del label Andorra comerç excel·lent, una eina a l’abast dels comerciants que els ajudarà a abordar els canvis que s’estan produint en el sector.
  • Continuarem organitzant els retails training tour experience, per conèixer què s’està fent en destinacions competidores i per saber quina és l’aposta dels principals operadors pel que fa a la innovació.
  • El comerç electrònic encara està poc desenvolupat. Des de la Cambra ajudarem a impulsar accions per promoure la presència dels comerços a la xarxa i l’expansió de l’e-commerce.
  • I, per descomptat, continuarem treballant estretament amb les associacions de comerciants en el desenvolupament dels eixos comercials.

En l’àmbit de la diversificació i promoció econòmica seguirem col·laborant amb el Ministeri d’Afers Exteriors i Actua en l’organització de missions empresarials per fomentar els intercanvis comercials i atreure inversions cap a Andorra.

Dins el programa POCTEFA, en col·laboració amb les cambres de Perpinyà, Lleida i Girona, el proper dia 29 de maig organitzem una trobada empresarial sobre energies renovables a Perpinyà, i el dia 7 de novembre tindrà lloc a Andorra la jornada Horitzó retail, que tractarà sobre el futur del comerç i de les àrees comercials urbanes.

Per acabar, vull assenyalar, com ja he manifestat aquests primers dies del meu mandat, que un dels principals reptes de la Cambra serà treballar per al desenclavament del país pel que fa a infraestructures i comunicacions. En un país com el nostre tan dependent de l’exterior, sense una adequada infraestructura de comunicacions no podrem desenvolupar avantatges competitius ni assolir un creixement econòmic sostingut. Per això, treballarem per obtenir millores en els accessos viaris, i per recuperar i estudiar la viabilitat de projectes ferroviaris i aeroportuaris.

 

Miquel Armengol Pons
President