Prat de la Creu, 8. AD500 Andorra la Vella

L’opinió de la Cambra

COMUNICAT DE PREMSA DE LA CAMBRA DE COMERÇ
VALORACIÓ INSTITUCIONAL SOBRE LES NOVES MESURES ECONÒMIQUES

 

Andorra la Vella, 13 d’abril del 2020.

Davant de l’excepcionalitat d’aquesta crisi, la Cambra considera que s’estan prenent les mesures adequades i en els tempos que pertoquen. A poques setmanes del confinament,  l’Estat ha estat capaç d’aprovar la Llei òmnibus amb extrema celeritat i posar en marxa el primer conjunt de mesures, i n’ha avançat el segon, que la Cambra valora com a indispensable i molt positiu en termes generals.

L’esforç legislatiu respon a la urgència de les circumstàncies. Ara més que mai, cal actuar amb la màxima coresponsabilitat, que entenem com a única via per resoldre aquesta crisi. Per aquest motiu, des del primer moment, la Cambra ha estat al costat del Govern per contribuir com a part activa en la solució.

Comparteix la preocupació de mantenir la continuïtat i sostenibilitat de les empreses andorranes i preservar el màxim llocs de treball, tal i com ha manifestat des del primer moment.

I per fer-ho efectiu, s’està treballant en mesures econòmiques per pal·liar l’afectació de l’aturada econòmica a què s’hi han vist abocats tots els sectors, i el país en general. La voluntat del Govern i de tots els agents econòmics, és que es pugui garantir que el màxim nombre d’empreses estiguin en situació real de reprendre la seva activitat ràpidament i amb el major nombre de persones en actiu.

 

Pel que fa a les mesures presentades, la Cambra fa dos apunts:

  1. La Cambra creu que caldria allargar els venciments dels Crèdits avalats fins a tres anys. Només d’aquesta manera les empreses podran recuperar muscle financer i es podrà garantir, així, la seva viabilitat econòmica-financera a mitjà i llarg termini. Així mateix, pot ser necessari ampliar els límits de la línia destinada a finançament de les necessitats de tresoreria. En aquest sentit, una possibilitat seria traspassar la part que previsiblement no s’utilitzarà de la línia pel finançament de quotes de préstecs a la línia de necessitats de tresoreria.
  2. I pel que fa a la figura dels ERTO’s i la disminució de temps de treball efectiu des de la Cambra es valora aquesta mesura com a imprescindible. Tot i que davant la incertesa de la durada de la crisi, si es vol que realment sigui una mesura eficient, de coresponsabilitat real i efectiva entre Govern, empreses i treballadors, i que eviti acomiadaments, caldrà també que representi un incentiu davant el cost alternatiu d’acomiadar o del cost que representa fer front a permisos retribuïts no recuperables.
  3. Pel que fa a les mesures presentades pels autònoms, la Cambra valora positivament garantir una renda mínima.

 

Reflexió estratègica de la Cambra

Addicionalment, la Cambra avança una reflexió estratègica en la qual s’hi està treballant intensament i n’ha fet partícip al Govern.

La tasca de l’entitat durant les darreres setmanes s’ha focalitzat en el dia després de la crisi sanitària. Hi haurà un abans i un després del COVID-19, però cal centrar tots els esforços estratègics per rellançar l’economia i aconseguir recuperar la normalitat. Ara depenem els uns dels altres i la solidaritat comença per pensar en el conjunt.

Cal guanyar temps a la crisi i repensar el model econòmic impulsant els canvis estructurals que es tenen identificats per aconseguir la recuperació econòmica a mitjà  i llarg termini. El demà d’Andorra comença amb l’esforç d’avui de tots nosaltres.

.