L’opinió de la Cambra

SOBRE LA TRANSFORMACIÓ DIGITAL. (Novembre 2021)

El passat dia 18 de novembre vaig tenir el plaer de participar en el monogràfic sobre transformació digital que va publicar el Diari d’Andorra, i us voldria compartir aquí algunes de les meves reflexions com a President de la Cambra.

La transformació digital de les empreses és un camí a recórrer que no té marxa enrere, i aquestes hauran de digitalitzar els seus processos per adaptar-se als nous hàbits dels consumidors. Això va més enllà de la tecnologia, ja que implica també reflexionar sobre els nous models de negoci per adaptar-nos a una nova realitat que ha vingut per quedar-se.

La transformació digital és tot un repte independentment de la mida de l’empresa i del sector al qual es dedica. Ens obliga a repensar des de dins cap a fora de l’organització per poder ser eficients, competitius i sobretot, per estar a l’altura de les solucions que demana el mercat. Vivim en un entorn canviant que cada dia ens exigeix més per mantenir-nos en actiu i donar respostes concretes, fàcils i immediates.

Estem abordant un repte empresarial molt important. Es tracta d’un procés obligat per a tots els sectors econòmics i, la nostra voluntat i tasca és recollir les necessitats de les empreses i ajudar-les a fer-hi front.

Hem definit diverses línies d’actuació estratègiques que configuren el marc de la nostra activitat de servei i que contribuiran a crear un model econòmic generador de dinamisme. La Cambra ha d’ajudar al conjunt del teixit empresarial a transformar la manera de treballar per adaptar-se a una nova era digital.

Fa uns dos anys que impulsem, juntament amb Morabanc i INICED, un estudi de la maduresa digital de les empreses d’Andorra, amb l’objectiu de conèixer quina és la situació actual i com va evolucionant. Aquest estudi s’elabora a partir d’enquestes adreçades a responsables de més de 100 empreses, fet que ens permet tenir uns indicadors molt ajustats a la realitat. Els quatre grans àmbits que s’han avaluat són: visió, organització i lideratge, personal, clients i negoci digital. A partir de les respostes es determina el grau de maduresa digital del país. En el primer estudi, les nostres empreses van obtenir una nota de 2,8 sobre 10 punts en transformació digital, i el 81% es trobava en un estadi bàsic. Els resultats del segon estudi palesaven que les empreses continuaven amb molta feina per fer, amb una nota d’un 3,1 sobre 10, i una millora de tres dècimes respecte a la del primer estudi.

Actualment, el 83% de les empreses del país es troba en un estadi de transformació digital bàsica o inicial, i el 35% de les empreses preveu llançar plans de transformació digital els propers mesos.

Des de la Cambra creiem que la transformació digital s’ha d’incorporar a l’estratègia de l’organització i ha de formar part del pla estratègic.

Si millorem entre tots el nostre grau de maduresa digital, serà una palanca de canvi fonamental per a la dinamització i la diversificació econòmica, obrint possibilitats perquè Andorra també aculli un ecosistema de negocis digitals.

Com he dit anteriorment, per la Cambra, la transformació digital de les empreses és una qüestió prioritària, i per això actuem des de diferents àmbits de gestió. Actualment, oferim un pla de formació per a empreses estructurat en 4 tipus de contingut d’interès: l’ús de les xarxes socials, eines digitals per una millor gestió, marc legal i canvis normatius i, en un futur proper, la ciberseguretat. I per últim, una línia de formació de noves tendències com el blockchain.

Així mateix, una de les nostres funcions és la generació de coneixement. En aquest sentit, treballem per mantenir sempre actualitzat el baròmetre de la maduresa digital i conèixer de primera mà les necessitats reals de l’empresa, per poder-la ajudar a trobar solucions.

També participem en el programa de Transformació Digital d’Andorra, que lidera la secretaria d’estat de transformació digital i projectes estratègics, i l’estiu passat vam presentar les conclusions del Projecte d’optimització de la gestió duanera en l’e-commerce. Aquest estudi, es va realitzar amb la col·laboració de dos experts en l’àmbit jurídic i duaner de l’Institut Català d’Investigació Logística (ICIL), i persegueix aconseguir que totes les tramitacions duaneres es facin de forma digital (enviament i recepció), tant en tramitacions d’e-commerce com en els trànsits clàssics.

Des de la Cambra creiem que el comerç online és essencial en una situació com l’actual, ja que permet l’obertura de noves vies cap a l’exterior. Volem facilitar els tràmits duaners a les empreses andorranes, afavorir la seva adhesió a l’e-commerce i enfortir la posició econòmica del Principat a escala internacional.

La pandèmia ha marcat un abans i un després en hàbits digitals, ja que va ser un moment en què es van posar a prova les relacions personals, professionals, el nostre dia a dia en tots sentits. Una de les conseqüències és l’apropament de les persones a l’ús de les noves tecnologies per comunicar-se, comprar, consumir continguts, serveis, etc.

Les empreses van canviar els hàbits de relació i la Cambra també va adaptar-se ràpidament a la nova situació. Recordem que, en plena pandèmia, i a nivell formatiu, la CCIS va adoptar una estratègia digital per oferir als seus usuaris un servei en remot que va generar un nou hàbit de consum i, per extensió, va comportar la creació d’una plataforma de formació online a la qual actualment tothom s’hi ha acostumat. La Cambra, també va fer una tasca divulgativa molt important de tota la normativa via webinars, arribant, per exemple, a 900 persones connectades quan es va informar del projecte de llei referent als ERTOS.

Precisament en el nostre programa Fem Empresa, per la reactivació de l’economia i la transformació digital, la digitalització és un dels eixos claus.

Per copsar les inquietuds dels diferents sectors, vam organitzar reunions sectorials de les que es van desprendre noves iniciatives com un seminari ad hoc sobre la transformació digital per al sector de les agències de viatge.

A data d’avui, podem dir que hem incorporat molts processos que van funcionar i millorar la nostra relació amb els usuaris. Però a més, des de la Cambra apliquem: política de No paper, estratègia digital en formacions, adequació dels nostres serveis al teletreball en la mesura del possible; nou portal de formació i redefinició de la web. Tenim també en procés sol·licitar la signatura digital en tasques de facturació i en presentació de documents.

El món s’ha obert a conferències digitals i això també ens permet estar presents a molts més fòrums internacionals, per tal de projectar la imatge d’Andorra cap a l’exterior i acostar-nos les best practices d’altres països com, per exemple, a través d’AICO, Eurochambres i POCTEFA.

Algunes de les nostres iniciatives per a un futur proper és que, gràcies a l’acord de col·laboració amb Mobile World Capital Barcelona i amb la recent notícia d’Andorra Telecom que incorporarà el 5G, es podran organitzar jornades focalitzades al turisme i als serveis. Fruit d’aquesta col·laboració vam apropar la tecnologia 5G a les empreses de retail mitjançant l’organització d’una jornada divulgativa
Finalment, presentarem un programa d’acompanyament a les empreses a nivell de transformació digital en el marc del programa ‘Fem Empresa’, que va néixer per ajudar a la represa econòmica i a la recuperació de l’activitat empresarial post-pandèmia.

.