Prat de la Creu, 8. AD500 Andorra la Vella
+376 809292

L’opinió de la Cambra

Presentació dels resultats de les enquestes de conjuntura juliol-desembre 2016

L’anàlisi general de la situació empresarial posa de manifest que a Andorra la recuperació econòmica ha guanyat intensitat durant l’any 2016, afavorida per l’impuls procedent de l’exterior. Ara bé, tot i que la millora de la situació econòmica ha estat una mica més intensa i general que l’anotada el 2015, el ritme de creixement s’ha mantingut molt moderat i el pols general de l’activitat ha continuat sent fluix.

En l’àmbit internacional, el Fons Monetari Internacional preveu que el creixement mundial durant el 2017 s’accelerarà fins al 3,5%, després del 3,1% assolit el 2016. En el seu informe Perspectives de l’economia mundial insisteix en la necessitat de combinar un optimisme moderat amb precaució, justificada per consideracions sociopolítiques i geoestratègiques.

Per al conjunt de les economies avançades la previsió de creixement per a 2017 és del 2%, que, per modesta que sembli, és la millor xifra d’aquest grup de països des de 2010. I per al conjunt de les economies emergents i en desenvolupament el creixement se situa en un 4,5%, que suposa el millor registre des de 2013. El creixement de la Xina serà més suau del previst (6,6% per a 2017), mentre que l’Índia pot superar el 7% de creixement. Per als Estats Units les previsions de 2017 situen el creixement en un 2,3%, en una línia ascendent respecte a l’1,6% de 2016. D’altra banda, les previsions per al conjunt de la Unió Europea són d’un creixement del 2,0% el 2017, el mateix registre de 2016, i finalment per a la zona euro també es preveu una repetició de l’1,7% assolit l’any anterior.

Pel que fa als països veïns, les previsions per a l’economia francesa són d’una millora per a 2017, amb un creixement de l’1,4%, que supera en dues dècimes la xifra de 2016; a França s’espera una certa moderació de la demanda interna, més que compensada per una millora de la contribució del sector exterior. En el cas de l’economia espanyola, en el tercer any d’expansió, el PIB real continua creixent per sobre de la mitjana de la zona euro, de manera que ha aconseguit pràcticament el nivell anterior a la crisi. El creixement del PIB per a 2016 arriba fins al 3,2% impulsat per la inversió i el consum privat. Les previsions de creixement del PIB real són d’un 2,3% el 2017 i d’un 2,1% el 2018, gràcies a l’impuls de la demanda interna.

La millora del context econòmic europeu, i en particular d’Espanya, hauria de continuar donant impuls a l’activitat econòmica andorrana al llarg de 2017. En aquest context, els principals indicadors d’activitat disponibles del primer trimestre de 2017 posen de manifest una dinàmica positiva de la situació econòmica del país.

Destaca l’important increment de les importacions totals, que en termes interanuals augmenten un 12,5%, i també el creixement notable de les matriculacions de turismes, que s’han incrementat el 26,8%, davant de l’augment del 2,7% de l’any anterior. Per part seva, el consum d’energia elèctrica amb dades acumulades fins al març ha crescut un modest 0,5%, que contrasta amb la caiguda registrada els mateixos mesos de l’any 2016 (-2,4%). D’altra banda, el nombre de visitants del primer trimestre ha registrat un lleu descens, del -0,7%, que s’explica per una caiguda dels excursionistes del 3,2% i per un augment molt moderat dels turistes (+2,1%). Finalment, l’ocupació assalariada al gener ha accelerat el ritme de creixement fins al 2,5%, i els demandants d’ocupació en recerca de treball han tornat a disminuir gairebé un 22% fins al març.

En conclusió, la majoria d’indicadors ens permeten preveure una evolució favorable de l’economia andorrana, que aprofita les dades positives dels principals sectors d’activitat i el vent a favor de les economies de l’entorn.

Com és habitual en cada edició de l’enquesta de conjuntura, m’agradaria fer un repàs dels factors que les empreses han destacat com a obstacles més importants per a la marxa dels negocis i que limiten de manera significativa el creixement de l’activitat.

En aquesta ocasió, prop del 35% de les empreses consultades han indicat que tenen dificultats per trobar mà d’obra qualificada, un percentatge 5 punts superior al de l’edició passada de l’enquesta. La incidència d’aquest factor ha augmentat en tots els sectors analitzats i ha tornat a ser especialment rellevant en l’hoteleria, on el 67% de les empreses han manifestat la seva preocupació per aquesta qüestió.

A la Cambra tenim previst ampliar el catàleg de formació amb la inclusió de cursos específics en branques d’activitat que tenen dificultats especials per trobar personal qualificat. Cal també que els Ministeris d’Educació i d’Interior treballin conjuntament amb el sector empresarial per desenvolupar programes destinats a augmentar la capacitació dels professionals amb l’objectiu d’aportar un impuls important a la competitivitat de les empreses. D’altra banda, cal millorar i agilitzar el sistema de quotes perquè les empreses no vegin limitada la seva activitat per la manca de personal degudament qualificat.

Un nombre important d’empreses que cotitzen a la CASS per compte propi insisteixen en la necessitat d’estudiar una nova fórmula per modificar la base de cotització, ateses les dificultats de molts autònoms per fer-se càrrec d’una quota que no és proporcional als ingressos obtinguts.

En el moment actual de lleu recuperació de l’activitat econòmica cal promoure accions d’acompanyament als emprenedors i crear un ecosistema favorable a la constitució i implantació d’empreses. Pensem que la Proposició de llei de suport als emprenedors, la seva internacionalització i el seu finançament, que el PS va presentar al sector empresarial, pot ser una eina més de reactivació de l’activitat econòmica. La Cambra està analitzant el text i farem arribar les nostres aportacions als grups parlamentaris.

Pel que fa al comerç al detall, que presenta una recuperació més lenta i dèbil que la resta de sectors, cal subratllar el treball de desenvolupament de les accions del Pla estratègic de turisme de compres que està duent a terme el Ministeri de Turisme i Comerç amb la participació activa dels principals operadors públics i privats del país. La Cambra té assignades onze de les cent onze accions, nou de les quals estan vinculades a l’oferta comercial i les altres dues a la gestió del mateix Pla, que començarem a desenvolupar en el curs d’aquest any. Estem segurs que aquest treball publicoprivat conjunt serà un revulsiu per a l’oferta comercial andorrana i que ens situarà entre les destinacions més capdavanteres en turisme de compres a escala internacional.

 

Marc Pantebre Palmitjavila

President