Prat de la Creu, 8. AD500 Andorra la Vella

L’opinió de la Cambra

cambra andorra

Presentació de l’Informe de conjuntura corresponent al primer semestre de 2018

Les enquestes de conjuntura de la Cambra del primer semestre de l’any 2018 reflecteixen una millora molt limitada de la marxa dels negocis, centrada en l’àmbit del turisme i la construcció. El comerç, per part seva, segueix presentant un to general de l’activitat molt fluix. I finalment, les expectatives dels empresaris andorrans són de moderació del ritme de millora de l’activitat durant el segon semestre de l’any.

En l’àmbit internacional, durant el 2018 el dinamisme de l’economia mundial està perdent impuls, si bé hi continua havent un creixement robust. Així, l’FMI en l’informe de perspectives del mes d’octubre ha revisat a la baixa dues dècimes el creixement previst de l’economia mundial i l’ha situat al 3,7% per al període 2018-2019, com a resultat d’un menor dinamisme de les economies emergents i també de la zona euro. En canvi, als Estats Units, de moment, el creixement segueix sent excepcionalment vigorós.

A la zona euro les tensions polítiques i el deteriorament de la demanda externa estan pesant sobre la marxa de l’economia. De fet, les previsions de creixement s’han revisat a la baixa. Segons la Comissió Europea, la zona euro creixerà el 2,1% el 2018 i l’1,9% el 2019, fet que representa una desacceleració important respecte al 2,5% assolit el 2017. Aquesta pèrdua d’impuls s’explica, sobretot, per l’impacte sobre les exportacions que ha provocat l’escalada aranzelària que han iniciat els Estats Units i, en menor mesura, pels efectes del Brexit.

En el cas dels nostres veïns, Espanya continua sent una de les economies més dinàmiques d’Europa, malgrat que el creixement intertrimestral tendeix a moderar-se, en bona part a causa del comportament de la demanda externa. Així, el 2018 la Comissió Europea ha revisat el creixement del PIB d’Espanya dues dècimes a la baixa, fins al 2,6%. En el cas de França, l’evolució de l’economia es manté ferma i les previsions de tardor de la Comissió Europea mantenen invariable el pronòstic de creixement en l’1,7% el 2018.

L’entorn de creixement europeu seguirà sent un factor de suport per a l’economia andorrana, que continua avançant en la senda de la recuperació. No obstant això, la tendència de lleugera desacceleració observada especialment a Espanya es traduirà probablement en una moderació del nostre ritme de creixement econòmic durant els propers mesos.

El ritme d’avenç sostingut però modest que mostra l’economia andorrana queda reflectit també en l’evolució dels principals indicadors d’activitat disponibles fins ara. Així, s’observa una moderació suau del ritme de creixement del nombre de visitants fins a l’octubre (+1,8%), i de les importacions totals fins al novembre (+5,6%). Tanmateix, això no ha estat obstacle perquè l’economia mantingués un dinamisme elevat en la creació d’ocupació (els assalariats durant els primers vuit mesos de l’any han registrat un augment interanual del 3,2%), alhora que ha continuat la reducció del nombre de demandants d’ocupació en recerca de treball (-4,4% fins a l’octubre). Altres indicadors que mostren una evolució positiva són el consum d’energia elèctrica (+2,2% fins al setembre), i les matriculacions de turismes (+3,5% fins al novembre), tot i que les matriculacions s’han desaccelerat respecte al mateix període de 2017.

En definitiva, l’economia andorrana continua millorant a poc a poc, afavorida pel context exterior globalment positiu, amb un creixement del PIB que s’ha situat en el 2,2% interanual el segon trimestre de 2018, dues dècimes per sobre del primer. Tanmateix, les tendències de desacceleració que han començat a mostrar algunes economies europees, en particular l’espanyola, es podrien acabar traslladant també a la nostra economia. Així, Andorra registrarà un nou avenç del PIB en el conjunt del 2018, però ho farà dins d’uns registres discrets, no gaire allunyats dels actuals.

Un cop feta l’anàlisi de la conjuntura econòmica actual, i aprofitant que ens trobem a finals d’any, voldria avançar les principals línies d’acció que centraran gran part de l’activitat de la Cambra durant l’any 2019.

La Cambra ha començat a actuar de forma proactiva i ha creat diverses comissions de treball per donar resposta a algunes de les demandes que ens arriben de diversos sectors empresarials.

1.- Un dels nostres reptes més importants serà l’acompanyament al sector comercial en l’adaptació als canvis en què està immers el retail. Els consumidors estan canviant la manera d’interactuar, i els comerços estan canviant la manera de vendre. La Comissió de Comerç de la Cambra ha començat a fer un diagnòstic dels reptes que el sector ha d’afrontar a causa d’aquest canvi de paradigma.

En concret, un tema prioritari és analitzar i aportar solucions a les barreres de l’e-commerce en el teixit comercial tradicional, i impulsar mesures que ajudin les empreses petites a entrar a l’era digital. La Cambra vol acompanyar-les en aquest procés, ajudar-les a operar dins el mercat nacional i facilitar-los al màxim la sortida al mercat internacional.

D’altra banda, volem posar en marxa el label de qualitat del comerç d’Andorra durant el primer trimestre de 2019. Aquesta eina ha de servir perquè els nostres establiments millorin l’excel·lència en el tracte al client, l’experiència de compra i la qualitat del producte.

També estem treballant en el programa específic de formació per al comerç, del qual destaquem el curs bàsic per a professionals del comerç, organitzat conjuntament amb els ministeris d’Educació i Economia.

2.- La transformació digital marcarà els grans canvis en els propers anys. Des de la Cambra volem contribuir a crear una cultura innovadora i digital, i per això, impulsarem jornades, workshops i programes per potenciar la digitalització dels processos de negoci de les PIMES. La transformació digital ha de comportar la integració de la tecnologia digital a totes les àrees de l’empresa, canviar la manera en què operen i aportar valor als clients.

La Cambra, MoraBanc i la consultora especialitzada en transformació digital Iniced estem col·laborant en l’elaboració d’un estudi que determinarà el grau de maduresa digital de les empreses del país. Aquest informe serà un bon punt de partida per saber on som, i servirà per centrar els esforços en les millors accions d’acompanyament a les empreses i per dissenyar programes de formació específics en l’àmbit digital.

Pel que fa a la digitalització dels serveis públics, en línia amb el Pla d’acció sobre l’administració electrònica de la Unió Europea, cal modernitzar l’Administració pública i fer-la més eficient, per garantir uns serveis ràpids i d’alta qualitat per als ciutadans, i també un entorn favorable a l’activitat empresarial.

Amb aquest objectiu, la Cambra creu necessària l’aprovació, tan aviat com sigui possible, del Projecte de llei de modificació del Codi de l’Administració. Aquest Projecte de llei dotarà l’Administració d’un marc normatiu per ordenar la utilització de les noves tecnologies i la modernització dels serveis públics. Els serveis públics digitals reduiran la càrrega administrativa i milloraran l’eficiència dels serveis si es basen en les necessitats i són fàcils d’utilitzar, i si comparteixen les dades i els serveis entre les diferents administracions públiques (respectant les normes de protecció de dades i de la intimitat).

3.- En aquesta edició de l’enquesta ha augmentat de manera significativa el nombre d’empreses que han indicat que tenen dificultats per trobar mà d’obra qualificada. En concret, el 47% del total d’empreses consultades es veuen afectades per aquest obstacle, un percentatge vuit punts superior al de l’any 2017. Aquest problema és especialment rellevant en l’hoteleria i la construcció, amb una incidència del 69% i el 78%, respectivament.

La manca de treballadors qualificats preocupa cada cop més a les empreses i és un factor que en condiciona no només el creixement, sinó també el futur. Tenim davant un repte que requereix un treball conjunt d’empreses, agents socials i Administració per donar resposta a les necessitats de les PIMES.

Des de la Cambra demanem al Ministeri d’Educació que desenvolupi nous cicles formatius per a la capacitació de joves del país en les professions amb més demanda i que cerqui fórmules de col·laboració amb centres de formació professional de França i Espanya, per ajustar la formació a la demanda real de les empreses. A més, la Cambra ja està duent a terme, juntament amb el Servei d’Ocupació, cursos específics per capacitar el personal en alguns oficis en què es detecten necessitats formatives.

En paral·lel, estem col·laborant amb ActuaTech en la creació d’una borsa de treball per a estudiants, amb l’objectiu que puguin treballar durant les vacances i coneguin la dinàmica empresarial del país.

4.- Per acabar, i amb referència al desenvolupament de les infraestructures de transport que ajudin al desenclavament territorial, esperem poder presentar durant el primer trimestre de 2019 els resultats de l’estudi sobre la viabilitat d’un aeroport internacional dins el territori nacional. A més, estem treballant, conjuntament amb la xarxa de Cambres de Comerç veïnes, i amb responsables territorials de França i Espanya, en l’anàlisi de viabilitat de diversos projectes de connexions ferroviàries.

 

Miquel Armengol Pons
President de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra