Scroll Top

Cens de la Cambra

El cens de la Cambra aglutina un total de més de 10.000 registres de comerç, que representen més del 85 % del PIB nacional.

SOL·LICITUD I OBTENCIÓ DE LLISTATS/BASES DE DADES

Si esteu interessats en obtenir un llistat o base de dades, el podeu sol·licitar posant-vos en contacte amb Pepita López, pepita@ccis.ad

TARIFES

Llistat tipus A (imprès) 

Raó social, adreça, telèfon, fax, adreça web, e-mail i persona de contacte.

Preu
  • Llistat fins a 50 adreces: 18 € (preu mínim)
  • A partir de 50 adreces: 0,18 € per adreça suplementària.

.

Llistat tipus B (base de dades)

Raó social, adreça, telèfon, fax, adreça web, e-mail, persona de contacte, superfície, número d’empleats, número d’habitacions (hotels) i activitat principal.

Preu
  • Bds fins a 50 adreces: 20 € (preu mínim)
  • A partir de 50 adreces: 0,20 € per adreça suplementària

.

Llistat tipus C (fitxa empresa)

Raó social, adreça, telèfon, fax, adreça web, e-mail, persona de contacte, titular, adreça de correspondència, superfície, número d’empleats, activitat principal i secundària, sector econòmic, marques productes i/o serveis, idioma de correspondència…

Preu
  • 1 fitxa = 1,50 €
  • Fins a 50 fitxes: 35 € (preu mínim)
  • A partir de 50 fitxes: 0,35 € per fitxa suplementària

 

Certificats d’empreses

Si necessiteu un certificat de la vostra empresa, com tal està inscrita el Cens de la Cambra, poseu-vos en contacte amb nosaltres i us informarem del procediment a seguir per obtenir la certificació.

Preu
  • Certificació: 16 €

.