Scroll Top

Cens de la Cambra

El Cens és la base de dades empresarial de la Cambra que conté informació de més de 7.000 registres de comerç donats d’alta al nostre País.

SOL·LICITUD I OBTENCIÓ DE LLISTATS/BASES DE DADES

Si esteu interessats en obtenir un llistat o base de dades, el podeu sol·licitar posant-vos en contacte amb Pepita López, pepita@ccis.ad

TARIFES

Llistat tipus A (imprès) 

Raó social, adreça, telèfon, fax, adreça web, e-mail i persona de contacte.

Preu
  • Llistat fins a 50 adreces: 18 € (preu mínim)
  • A partir de 50 adreces: 0,18 € per adreça suplementària.

.

Llistat tipus B (base de dades)

Raó social, adreça, telèfon, fax, adreça web, e-mail, persona de contacte, superfície, número d’empleats, número d’habitacions (hotels) i activitat principal.

Preu
  • Bds fins a 50 adreces: 20 € (preu mínim)
  • A partir de 50 adreces: 0,20 € per adreça suplementària

.

Llistat tipus C (fitxa empresa)

Raó social, adreça, telèfon, fax, adreça web, e-mail, persona de contacte, titular, adreça de correspondència, superfície, número d’empleats, activitat principal i secundària, sector econòmic, marques productes i/o serveis, idioma de correspondència…

Preu
  • 1 fitxa = 1,50 €
  • Fins a 50 fitxes: 35 € (preu mínim)
  • A partir de 50 fitxes: 0,35 € per fitxa suplementària

 

Certificats d’empreses

Si necessiteu un certificat de la vostra empresa, com tal està inscrita el Cens de la Cambra, poseu-vos en contacte amb nosaltres i us informarem del procediment a seguir per obtenir la certificació.

Preu
  • Certificació: 16 €

.