La Cambra alerta sobre l’impacte de l’augment de costos que implicarà la nova regulació del dipòsit de comptes

CAMBRA2-còpia

Amb relació a la voluntat de Govern d’establir la utilització dels mitjans econòmics electrònics com a únic mecanisme de comunicació amb l’Administració i reduir procediments administratius tal com recull les principals modificacions del nou paradigma de simplificació i agilització dels tràmits de dipòsit de comptes, impostos directes (IS, IRNR amb EP i IRPF) i estadística, la Cambra alerta sobre l’impacte de l’augment de costos que implicarà el nou règim del dipòsit de comptes. Aquesta és una de les principals preocupacions que nombrosos empresaris i comerciants han traslladat a la Cambra des de la publicació de la nova normativa.

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Deixa un missatge