Assessorament tècnic

L’assessorament individual ofereix al petit i mitjà comerç informació, propostes i possibles solucions als dubtes i consultes sobre la gestió diària del seu establiment, orienta sobre estratègies i competitivitat, aconsella sobre el millor aprofitament del comerç, sobre la fidelització dels clients i, en definitiva, com adequar-se a les noves necessitats del mercat.

Aquest Servei s’emmarca dins el projecte de Pla de millora del comerç d’Andorra impulsat pel Ministeri d’Economia i que té com a objectiu la millora continua del comerç d’Andorra i assegurar que el comerç conservi el paper natural de motor de creixement de l’economia andorrana.

Està destinat a les empreses que no disposin de més de 20 empleats i consisteix en l’anàlisi del comerç i l’emissió d’un informe amb les consideracions i les recomanacions per tal de millorar-lo.

L’anàlisis del comerç inclou:

Anàlisi dels elements físics exteriors i interiors del comerç

 • Ubicació
 • Façana
 • Rètols
 • Possibles elements arquitectònics pertorbadors
 • Logos
 • Il·luminació,
 • Decoració,
 • Imatge,
 • Exposició i disponibilitat dels productes oferts, circuit de compra, etc.

Anàlisi del desenvolupament del comerç

 • Atenció als clients
 • Servei
 • Preus
 • Relació qualitat/preu
 • Relació i compliment d’objectius amb el públic

Anàlisis del mercat

 • Competència
 • Tendències de mercat
 • Anàlisi de la gestió organitzativa del negoci
 • Organigrama
 • Funcions
 • Responsabilitats

Objectius d’aquesta iniciativa

 • Auto-reflexionar sobre el futur del negoci
 • Facilitar les eines adients per augmentar la rendibilitat de totes les empreses petites i mitjanes comercials d’Andorra
 • Competir amb els mateixos instruments que les empreses més grans
 • Poder establir pautes per a la millora contínua de cara a aconseguir el segell de qualitat del Comerç d’Andorra
 • Procés d’anàlisi i recollida de dades i informe d’assessorament tècnic

Totes les dades intercanviades amb l’empresa encarregada de l’assessorament tècnic individual, gaudiran d’un tractament confidencial.

El preu d’aquest servei és de 200.- €

Subvencionat per Govern d’Andorra

Nota: El present contingut té un caràcter merament informatiu i no constitueix cap base legal