Scroll Top

Eleccions al ple de la Cambra

Documents d’interès referent a les Eleccions al Ple de la Cambra de maig de 2024

Per tal de donar compliment al que disposa l’article 11 del Reglament electoral de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra, la Junta Electoral ordena la publicació de la llista provisional d’electors corres­ponent als col·legis electorals 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14 i 15. La llista estarà exposada a la seu de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra a partir del dia 18 de gener del 2024.

Ordre ministerial per la qual queden convocades les eleccions al Ple de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis, per als col·legis electorals.