Scroll Top

Programa de qualitat per repensar els negocis post-COVID

21440

La conjuntura de crisi econòmica en la que estem immersos ha fet que molts negocis i comerços es trobin en una situació necessària i urgent de repensar el seu model de negoci per adaptar-se als nous hàbits de consum i revisar la seva cadena de valor.

La prioritat de la Cambra és donar resposta a aquestes noves necessitats de re enfoc del negoci per ajudar a mantenir el teixit empresarial del país, ajudar a mantenir la seva activitat i competitivitat posant el focus en l’estratègia amb l’objectiu de reactivar el negoci tenint en compte el nou context.

En aquest sentit, es vol destacar la utilitat del programa de comerç excel·lent en un context post-Còvid. Recordem que el projecte s’emmarca dins del Pla estratègic de turisme de compres i està subvencionat pel Govern d’Andorra amb la voluntat d’ajudar a aquesta activitat econòmica que actualment representa un 16% del PIB.

Des de la Cambra creiem que ara és el moment d’estar al costat de les empreses i oferir eines d’anàlisis pràctiques que puguin donar suport a les empreses i comerços a visualitzar nous horitzons per al seu negoci.

Volem posar a disposició del comerç tots els ajuts possibles per a la recuperació d’aquest sector clau de la nostra economia, que ha estat i segueix sent un puntal i un factor dinamitzador per l’atractiu del turisme. El retail afronta una realitat complicada que necessita respostes concretes des de la innovació en noves tecnologies i de gestió i l’adaptació als nous hàbits de consum que empenyen el comerç cap a un nou paradigma, on s’imposa la gestió comercial a través de tots els canals, no només a través de la botiga. Els nous hàbits de consum han variat en molts dels sectors tradicionals d’activitat i això té un impacte directe que s’ha de contemplar a curt termini.

Ara més que mai, el programa agafa més rellevància precisament pel valor que aporta a l’empresari l’anàlisi estratègic previ del propi punt de venda i, en concret, de la situació del comerç i de tots aquells procediments de millora que s’estiguin emprant. 

El procés d’anàlisi compren les següents fases dutes a terme per professionals externs que aportaran una nova visió del negoci en el marc del nou paradigma post-Còvid:

  1. Diagnosi del punt de venda i anàlisi de la presencia online de l’establiment.
  2. Mystery Shopping.
  3. Enquesta al client extern de l’establiment.
  4. Disseny d’un pla d’accions individualitzat per a cada establiment.
  5. Avaluació dels resultats del pla d’accions individualitzat i correcció de possibles desviacions mitjançant diagnosi simplificada del punt de venda.

Un cop realitzat el procés d’anàlisi i diagnosi, es lliura, un informe sobre l’estat del seu punt de venda on s’assenyalen les mesures correctores i/o les propostes de millora.

Però alhora també representa una eina d’ajut intern a través les propostes indicades en l’estudi que els experts elaboren després d’analitzar l’establiment i el seu negoci, amb la voluntat d’incrementar la competitivitat de l’empresa en el seu conjunt.

 

Deixa un missatge