Empresa, comerç i negocis

Actes, jornades i conferències

Notícies

Publicat el 19/07/2016, 11:59


Per a més informació podeu contactar-nos a la Cambra al 80 92 92

Destacats

Publicat el 14/07/2016, 16:10

El Departament d’Estadística i la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis han elaborat de forma conjunta l’Andorra en xifres 2015, una publicació que recull les principals dades socioeconòmiques d’Andorra en forma d’indicadors i estadístiques, complementades amb comentaris sintètics que faciliten i enriqueixen la interpretació de les dades.

Aquesta publicació, editada en català, castellà, francès i anglès, vol ser un instrument pràctic al servei d’empresaris, d’inversors, de turistes i de ciutadans, amb la voluntat de reforçar el coneixement de la nostra economia i continuar potenciant la projecció internacional d’Andorra.

Adjuntem a continuació els enllaços als diferents idiomes en què està disponible la publicació:

- Català:
http://www.ccis.ad/ca/andorra-en-xifres.html

- Castellà:
http://www.ccis.ad/es/

- Francès:
http://www.ccis.ad/fr/

- Anglès:
http://www.ccis.ad/en/

L'opinió de la Cambra

Publicat el 04/05/2016, 13:40

presentació-dels-resultats-de-les-enquestes-de-conjuntura-juliol-desembre-de-2015

Les opinions de les empreses sobre l’evolució global de l’activitat de l’any 2015 reflecteixen una millora tímida de la confiança empresarial i confirmen que l’economia andorrana segueix avançant en la línia de recuperació iniciada l’any passat, tot i que ho fa de manera molt gradual i fràgil. A més, les expectatives de les empreses són d’una tendència de millora lenta, principalment en l’àmbit dels serveis, i confirmen que la recuperació de l’activitat es continuarà consolidant al llarg de l’any 2016, però també que es mantindrà molt continguda.

En l’àmbit internacional, el Fons Monetari Internacional preveu que el creixement mundial durant el 2016 s’accelerarà només una dècima, fins al 3,2%, i confirma així que la recuperació global continua però perd força. Per àrees econòmiques, les previsions per al 2016 són d’estabilitat en el ritme de creixement del grup de les economies desenvolupades, tant als Estats Units com a la zona euro o al Japó.

El creixement de les economies emergents continua sent la font principal de l’expansió econòmica mundial prevista per a aquest 2016, si bé les perspectives continuen sent desiguals per països. Mentre que Rússia i la regió d’Amèrica Llatina retrocediran en termes de PIB, els països motor d’Àsia, la Xina i l’Índia, continuaran creixent a taxes del 6-7%, només unes dècimes per sota de l’any anterior.