CCI PirineusMed

El Projecte

L’augment de les relacions comercials i de les aliances estratègiques ha estat i és un dels pilars de treball de les Cambres de Comerç amb la finalitat de promoure un teixit empresarial àgil i dinàmic, que aposti per la innovació, la competitivitat i la internacionalitació. Una de les oportunitats passa pel mercat transfronterer, un mercat desconegut però proper que presenta grans oportunitats de negoci. CCI PirineusMed és una agrupació creada per les Cambres de Comerç de Lleida, Andorra, Girona i Perpinyà cofinançada pel FEDER mitjançant el programa Interreg V-Poctefa (2016-2020) i que va especialment adreçat a les pimes, als autònoms, i a les microempreses.

Els Objectius

Tot i les polítiques nacionals de suport al negoci transfronterer, les empreses tenen un dèficit d’acompanyament tècnic i jurídic que dificulta el seu desenvolupament internacional que es concreta en un gran desconeixement del territori més proper. Així, són objectius de CCI PirineusMed:

  • Impulsar la cooperació econòmica i els fluxos comercials a l’espai transfronterer.
  • Dissenyar eines comunes que permetin a les empreses i als professionals desenvolupar-se internacionalment.
  • Afavorir les aliances estratègiques entre els diferents actors econòmics implicats.

CCI PirineusMed vol ajudar a crear nous models empresarials i iniciatives comunes que permetin les aliances estratègiques com la creació d’una xarxa de tècnics especialistes transfronterers que assessori a les empreses en el seu model de negoci; l’organització d’esdeveniments de caràcter internacional; la creació del Club de l’Empresari Transfronterer i d’una APP que doti de valor afegit les potencialitats de les empreses i els professionals del territori.

Les actuacions

  • Assessorament a empreses i a emprenedors

CCI PirineusMed proporcionarà el suport necessari per elaborar i executar el pla de creixement i d’expansió, treballant en termes estratègics, econòmics i jurídics. Posem al vostre abast la informació, l’orientació i l’assessorament necessaris per reeixir en el mercat transfronterer i internacional.

  • Trobades internacionals de negoci

CCI PirineusMed obre les portes de la cooperació transfronterera de proximitat organitzant activitats de networking, conferències, exhibició de productes… i oferint el suport necessari per a trobar un soci i/o un nou comercial-distribuidor a banda i banda dels Pirineus.

  • Accions empresarials

CCI PirineusMed durà a terme diferents accions i activitats creant sinèrgies i complicitats entre empresaris i professionals que els permetin projectar els seus negocis, actuant, per tant, com a lobby al servei de les empreses transfrontereres.

Més informació : www.ccipirineusmed.com