Scroll Top

Es presenten els resultats de l’enquesta de clima empresarial 2S 2023

IMG_9556-Mejorado-NR

Durant el 2023 l’economia andorrana ha crescut per sobre de la zona euro, tot i que els tipus d’interès elevats i la pèrdua d’impuls de l’economia europea frenen l’activitat econòmica. El turisme i la construcció es mantenen com els motors del creixement. La bona evolució del mercat de treball també actua com un factor de suport per al conjunt de l’economia, en combinació amb la millora gradual dels salaris que contribueix en part a sostenir el consum. Com a perspectives pel 2024, l’economia seguirà creixent, però a un ritme inferior condicionada per la pèrdua d’impuls de les economies veïnes.

En aquesta edició hem elaborat un monogràfic sobre la situació de les empreses davant la inflació i l’encariment dels costos per analitzar els seus efectes sobre l’activitat econòmica i la preocupació que aquest context genera en les empreses.

5 de cada 10 empreses han patit una reducció dels marges a causa de l’augment de les despeses d’explotació i un 60% considera que l’encariment dels costos suposa una pèrdua de competitivitat respecte a altres països. La manca de mà d’obra està sent un dels obstacles crítics per a les empreses i és un dels desafiaments principals que cal abordar.

La diversificació econòmica és necessària, però és igualment important preservar i potenciar els sectors tradicionals, com ara el comerç i el turisme, que són la base de la creació de riquesa i motors essencials de la prosperitat econòmica del nostre país.

Descarregueu la nota de premsa amb tota la informació aquí i l’informe aquí.

Deixa un missatge