Repensar el model de comerç actual

poridentidad

Per Stella Canturri.

l comerç al detall està vivint una transformació sense precedents, tot i que ens trobem lluny d’aquella apocalipsi que molts experts auguraven fins fa poc temps. El comerç està travessant dificultats, és cert, com també ho és que en un futur veurem noves fórmules comercials adaptades al comportament d’un consumidor que també està sotmès a una transformació. Les conclusions del World Retail Congress, celebrat a Amsterdam recentment, així ho indiquen. L’opinió entre els experts era que, en un context en què el comerç electrònic seguirà guanyant quota de mercat de manera exponencial, i en què la decisió de compra ja estarà feta abans que el comprador posi un peu en el nostre punt de venda, caldran solucions prou imaginatives per mirar de seduir-lo. Caldrà canviar les experiències personalitzades per personals. Crear interaccions amb el client que li provoquin emocions, mitjançant estratègies per conèixer com es vol sentir, fusionant tecnologia i humanitat per a una experiència de compra única.

Un altre aspecte que caldrà treballar és la generació de confiança i la transparència a l’hora de comunicar-nos amb el consumidor, ja que caldrà conèixer-lo molt bé, si el que volem és oferir-li una experiència personalitzada. Per això, necessitarem moltes de les seves dades, i li haurem d’explicar que l’ús que en volem fer és exclusivament per garantir la seva satisfacció.

Hi ha una sensibilització creixent a la societat sobre els efectes del canvi climàtic i el seu impacte. Ens trobem, doncs, davant un consumidor que ens demanarà, cada cop més, productes i serveis que tinguin durabilitat en el temps i que no malmetin el medi ambient. L’economia circular ha vingut per quedar-se i els gegants de la moda, per exemple, ja estan immersos en es- tratègies per aprofitar el mercat de segona mà o per eliminar els plàstics dels seus productes.

Finalment, caldrà que el comerç es prepari per atendre una població cada cop més envellida, i els punts de venda hauran d’adaptar-se a les demandes d’aquest segment de població.

El comerç no ha mort, ni ho farà en el futur. Tanmateix, li caldrà una regeneració, i tenir molt present que el consumidor necessita una experiència única, personal i, sobretot, generadora d’emocions.

(Article publicat a l’edició paper del diari Ara.ad)

Deixa un missatge