Valors

Som la institució representativa de totes les empreses i els sectors; accessible, propera i dialogant; independent i catalitzadora de la dinamització econòmica i del progrés del país, amb la finalitat de vetllar per la transparència i la competitivitat lleial entre les empreses andorranes.

Som la veu de l’empresa. Representem i defensem els interessos de tots els sectors d’activitat empresarial i oferim serveis per cobrir les necessitats d’autònoms, PIME i grans empreses.

Escoltem, entenem i actuem per donar suport a l’empresa. Treballem amb visió i estratègia per ajudar a fer progressar el nostre país amb accions centrades en la competitivitat i la dinamització econòmica.

Som observadors de tot allò que mereix ser estudiat, amb l’objectiu d’impulsar les millors pràctiques, la transparència i la competència lleial.

.