Prat de la Creu, 8. AD500 Andorra la Vella

PREVENCIÓ DE BLANQUEIG DE CAPITALS 1r NIVELL (1a EDICIÓ COMPLETA)

Dirigit a:

 • Companyies d’assegurances autoritzades a operar en el ram de vida
 • Corredors d’assegurances, persones físiques o jurídiques que, a canvi d’una remuneració, realitzin una activitat de mediació d’assegurances en el ram vida
 • Institucions de gir postal
 • Comptables externs, assessors fiscals i auditors
 • Notaris, advocats i membres d’altres professions jurídiques independents, quan participin, actuant en nom i per compte del seu client, en qualsevol operació financera o immobiliària, o assistint en la planificació o realització d’operacions per compte del seu client relatives a:
  – la compravenda o altres actes de disposició de béns immobles o entitats;
  – la gestió de fons, valors o altres actius del client
  – l’obertura o gestió de comptes bancaris, comptes d’estalvi o comptes de valors;
  – l’organització de les aportacions necessàries per a la creació, el funcionament o la gestió de societats
  – la creació, funcionament o gestió de fideïcomisos, societats, associacions, fundacions o estructures anàlogues
 • Economistes, gestors i proveïdors de serveis a societats, altres entitats jurídiques, instruments jurídics de fideïcomís i altres estructures fiduciàries
 • Agents immobiliaris que realitzin activitats relacionades amb la compravenda d’immobles
 • Persones que comerciïn amb béns únicament en la mesura en què els pagaments s’efectuïn o es rebin en efectiu i per import igual o superior a 10.000 euros, ja es realitzin en una operació o en diverses operacions entre les quals sembli existir algun tipus de relació
 • Associacions, fundacions i altres entitats sense ànim de lucre

Objectius: la finalitat de la present formació és conscienciar els assistents sobre la importància de la prevenció de blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme, aportar metodologia i tècniques de detecció de blanqueig de capitals, aprendre a valorar el risc de blanqueig al qual estan exposats els subjectes obligats descrits prèviament, així com conèixer les obligacions dels professionals i entendre el rol de l’òrgan supervisor.

 

19 i 20 de juny, de 9:30 a 13.30 h

Col∙laboració tècnica:  Equip d’Alfa Capital ‐ Crowe Andorra

230 €. Inclou tota la documentació i el certificat d’assistència de la CCIS.