Prat de la Creu, 8. AD500 Andorra la Vella
+376 809292

Legislació andorrana d’interès

NOTA: totes les normes d’aquesta secció han estat elaborades a partir del text oficial publicat en el BOPA. S’han introduït les modificacions legals posteriors i les correccions d’errates, però s’han respectat les errates que no han estat corregides.

FISCALITAT DIRECTA
 • Llei de l’impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries
  •     Tenir en compte la Llei 17/2017, del 20 d’octubre, de règim fiscal de les operacions de reorganització empresarial i de modificació de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats; de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques; de la Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari; de la Llei 20/2007, del 18 d’octubre, de societats anònimes i de responsabilitat limitada, i de la Llei 21/2006, del 14 de desembre, de l’impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries. (BOPA núm. 73 del 15 de novembre del 2017)
  •      Tenir en compte la Llei 21/2017, del 23 de novembre, de modificació de la Llei 17/2017, del 20 d’octubre, de règim fiscal de les operacions de reorganització empresarial i de modificació de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats; de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques; de la Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari; de la Llei 20/2007, del 18 d’octubre, de societats anònimes i de responsabilitat limitada, i de la Llei 21/2006, del 14 de desembre, de l’impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries.(BOPA núm. 79 del 20 de desembre del 2017)
 • Reglament de l’impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries
  •      Tenir en compte el Decret del 6-12-2017 d’aprovació del Regl. del règim fiscal d’operacions de reorganització empresarial, i la mod. del Regl. de l’impost sobre societats i la del Regl. de l’impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries.(BOPA núm. 78 del 13 de desembre del 2017)
 • Llei de l’impost sobre la renda dels no-residents fiscals
 • Reglament de l’impost sobre la renda dels no-residents fiscals
 • Llei de l’impost sobre societats
  •     Tenir en compte la Llei 17/2017, del 20 d’octubre, de règim fiscal de les operacions de reorganització empresarial i de modificació de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats; de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques; de la Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari; de la Llei 20/2007, del 18 d’octubre, de societats anònimes i de responsabilitat limitada, i de la Llei 21/2006, del 14 de desembre, de l’impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries. (BOPA núm. 73 del 15 de novembre del 2017)
  •     Tenir en compte la Llei 21/2017, del 23 de novembre, de modificació de la Llei 17/2017, del 20 d’octubre, de règim fiscal de les operacions de reorganització empresarial i de modificació de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats; de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques; de la Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari; de la Llei 20/2007, del 18 d’octubre, de societats anònimes i de responsabilitat limitada, i de la Llei 21/2006, del 14 de desembre, de l’impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries.(BOPA núm. 79 del 20 de desembre del 2017)
   •     Tenir en compte el comunicat tècnic del 22-12-2015 referent al règim especial de societats que realitzen explotació internacional d’intangibles o intervenen en el comerç internacional, i al règim especial de societats de gestió i inversió financera intragrup (BOPA núm. 88 del 30/12/2015).
   •     Tenir en compte el comunicat tècnic del 03 de juliol del 2017 sobre els criteris per a la deduïbilitat en les despeses dels vehicles automòbils i la repercussió de l’impost general indirecte en la seva venda (BOPA núm. 43 del 05/07/2017).
 • Reglament de l’impost sobre societats
  •      Tenir en compte el Decret del 6-12-2017 d’aprovació del Regl. del règim fiscal d’operacions de reorganització empresarial, i la mod. del Regl. de l’impost sobre societats i la del Regl. de l’impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries. (BOPA núm. 78 del 13 de desembre del 2017)
 • Reglament de l’impost sobre la renda de les persones físiques
 • Llei IRPF
  •                   Tenir en compte la Llei 17/2017, del 20 d’octubre, de règim fiscal de les operacions de reorganització empresarial i de modificació de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats; de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques; de la Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari; de la Llei 20/2007, del 18 d’octubre, de societats anònimes i de responsabilitat limitada, i de la Llei 21/2006, del 14 de desembre, de l’impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries. (BOPA núm. 73 del 15 de novembre del 2017)
  •      Tenir en compte la Llei 21/2017, del 23 de novembre, de modificació de la Llei 17/2017, del 20 d’octubre, de règim fiscal de les operacions de reorganització empresarial i de modificació de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats; de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques; de la Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari; de la Llei 20/2007, del 18 d’octubre, de societats anònimes i de responsabilitat limitada, i de la Llei 21/2006, del 14 de desembre, de l’impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries.(BOPA núm. 79 del 20 de desembre del 2017)
   •     Tenir en compte el comunicat tècnic del 03 de juliol del 2017 sobre els criteris per a la deduïbilitat en les despeses dels vehicles automòbils i la repercussió de l’impost general indirecte en la seva venda (BOPA núm. 43 del 05/07/2017).
   •     Tenir en compte el comunicat tècnic del 22-09-2017 sobre els criteris de valoració de les rendes en espècie a l’impost sobre la renda de les persones físiques (BOPA núm. 61 del 27/09/2017).
FISCALITAT INDIRECTA
 • Llei de l’impost general indirecte  
  •     Tenir en compte el comunicat tècnic referent al tractament en matèria de l’impost general indirecte, dels descomptes i les bonificacions atorgats amb posterioritat a una importació de béns (BOPA núm. 50 del 01/07/2015).
  •     Tenir en compte el comunicat tècnic del 15-03-2016 referent a l’aplicació del crèdit fiscal derivat de la disposició transitòria segona de la Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’impost general indirecte (BOPA núm.18 del 23/03/2016).
  •     Tenir en compte el comunicat tècnic del 03 de juliol del 2017 sobre els criteris per a la deduïbilitat en les despeses dels vehicles automòbils i la repercussió de l’impost general indirecte en la seva venda (BOPA núm. 43 del 05/07/2017).
 • Reglament de l’IGI
 • Llei de l’impost sobre transmissions patrimonials immobiliàries
 • Reglament ITP
 • Llei d’impostos especials
ALTRES