Ajudes públiques a les empreses

1. CRÈDITS TOUS.

Programa extraordinari d’avals a càrrec de l’Estat (línies de finançament garantides), destinat a dotar de liquiditat les empreses i els negocis del país per respondre al pagament de despeses concretes. (descarregar PDF)

 

2. SUSPENSIÓ TEMPORAL DEL CONTRACTE DE TREBALL I REDUCCIÓ DE LA JORNADA.

Possibilitat de sol·licitar les mesures de STCT i RJL per part de les activitats tancades obligatòriament. (descarregar PDF)

Regulació:

Decret 438/2021, del 29-12-2021, d’aplicació de la Llei 34/2021, del 14 de desembre, de noves mesures excepcionals i urgents per la situació d’emergència sanitària causada per la pandèmia del SARS-CoV-2, pel que fa a activitats econòmiques que hagin (bopa.ad)

Llei 34/2021, del 16 de desembre, de noves mesures excepcionals i urgents per la situació d’emergència sanitària causada per la pandèmia del SARS-CoV-2. (bopa.ad)

Tràmit:

Gestió de les sol·licituds de suspensió temporal dels contractes de treball o de reducció de la jornada laboral | Govern d’Andorra

 

3. AJUDES AL LLOGUER I LES QUOTES HIPOTECÀRIES A PUBS, DISCOTEQUES, SALES DE BALL

Programa d’ajudes per als titulars de locals d’oci nocturn en la categoria de discoteca o similars per satisfer la despesa del lloguer del local comercial en què es duen a terme les activitats o el pagament de les quotes hipotecàries. (descarregar pdf)

Regulació:

1. Decret 424/2021, del 22-12-2021, d’aprovació d’un nou programa extraordinari d’ajudes al lloguer i les quotes hipotecàries d’establiments autoritzats com a pubs, discoteques, sales de ball o similars. (bopa.ad)

Tràmit:

1. V8T012.pdf (govern.ad)

Nota: El present contingut té un caràcter merament informatiu i no constitueix cap base legal